Kontakt Zasoby TBS


  • ul. 1-go Maja  93a, 93b, 93c, 95, 97
ADMINISTRATOR:   Patryk Łaskawiec
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85     wew.743
ADMINISTRATOR:    Mariusz Hyliński
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85     wew.726
 
GOSPODARZ: Firma obsługująca:   Konsorcjum firm HEGA, GAMA PLUS
Telefon kontaktowy:   +48-509-096-458 ,  +48-691-600-312
 
OBSłUGA FINANSOWA: Marta Makówka
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85     wew.742
 
ROZLICZENIE MEDIÓW:  Arkadiusz Żak
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 lub (32) 253-77-85   wew.719
 
PORTIERNIA CAŁODOBOWA:  ul. Bohaterów Monte Cassino 2,  40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 701-71-95